Adviezen van de bedrijfsarts

Adviezen van de bedrijfsarts

Adviezen van de bedrijfsarts

Ook bedrijfsartsen missen het persoonlijke contact met werknemers en door de opgelopen drukte hebben zij vaak relatief weinig tijd om een goed gesprek aan te gaan met werknemers die dit nodig hebben. De grote druk en de onervarenheid van bedrijfsartsen zorgt voor snelle adviezen die soms wat uitleg nodig hebben voor zowel werknemers als werkgevers. De schakel die dan nodig is voor de beste reintegratie kan Caroja Arbeidsadvies voor u realiseren. Wij zetten de meest voorkomende adviezen van de bedrijfsarts op een rijtje, inclusief de uitdagingen.

Vrijwillige mediation

Als er gebruik gemaakt wordt van mediation is dit altijd op basis van vrijwilligheid. In een aantal gevallen voelt dit voor een werknemer juist tegenovergesteld omdat een werkgever loon kan inhouden. Vervolgens wordt er door de werknemer juridisch advies ingewonnen en ontstaat er een arbeidsconflict, waar dit eerder nog “werkgerelateerde spanningen waren. Met de juiste uitleg en goede gesprekken is de situatie die is ontstaan onnodig en zonde van de werkverhoudingen.

Exit-mediation

Als een bedrijfsarts een exit-mediation voorstelt staat de werkverhouding tussen een werkgever en een werknemer direct op scherp. Hierin is het belangrijk dat beide partijen geen toekomst verder zien. Het is dus belangrijk dat een bedrijfsarts exact weet wat beide partijen willen en geen eenzijdig advies geven. Is een werknemer medisch beperkt en de exit-mediation komt alleen van de werkgever? Dan zal een juridisch adviseur een werknemer altijd afraden om akkoord te gaan met een beëindiging van het dienstverband. Re-integratie is in dit geval bijna niet meer mogelijk.

Pendel-mediation

Één van de adviezen van de bedrijfsarts kan zijn een pendel-mediation. Bij deze vorm van mediation hebben werknemer en werkgever geen gezamenlijk gesprek. Deze manier van mediation is alleen haalbaar als beide partijen het hiermee eens zijn en dat duidelijk is dat een gezamenlijk gesprek gewoonweg niet meer haalbaar is.

Vakantiedagen opnemen

Het advies van de bedrijfsarts aan de werknemer om vakantiedagen op te nemen moet in alle voorzichtigheid gegeven worden. Aan dit advies zijn arbeidrechtelijke gevolgen verbonden en kunnen een niet solide relatie in evenwicht verder verstoren.

Werknemer vrij stellen van werk

Ook voor dit advies zijn er eventuele arbeidsrechtelijke gevolgen waardoor mediation bijzonder lastig wordt. Het uitgangspunt moet altijd zijn om de verhouding tussen werknemer en werkgever in de juiste balans te houden. Alles wat dit evenwicht verstoort zorgt voor extra en vaak onnodige complicaties.

Re-integratie als einddoel met een andere functie

Het advies aan de werkgever om als einddoel een re-integratie met een andere functie voor de werknemer is ook eentje om voorzichtig mee om te gaan. Er moet vooraf goed overleg zijn geweest met de werknemer. Het advies is vaak goed bedoeld, maar kan tot arbeidsrechtelijke consequenties krijgen.

Hulp van Caroja Arbeidsadvies

Caroja Arbeidsadvies adviseert en begeleidt zowel werkgevers als werknemers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van werknemers. Wij werken samen met diverse bedrijfsartsen en gaan altijd uit van een positieve uitkomst in iedere situatie. Uiteraard zorgen wij er ook voor dat juridische conflicten vermeden worden en kunnen wij de schakel zijn tussen de bedrijfsarts, HR, werkgever en werknemer, waardoor er een advies gegeven wordt waarmee alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Neem gerust contact op, zodat wij u kunnen helpen met een passend arbeidsadvies.