“Altijd bereikbaar zijn” leidt tot werkstress en hoge kosten voor werkgever

werkstress

“Altijd bereikbaar zijn” leidt tot werkstress en hoge kosten voor werkgever

Werkstress door constante bereikbaarheid

In 2019 had 1 op de 6 Nederlandse werknemers burn-outklachten. Omdat werknemers zich ziek melden door werkdruk en werkstress, lopen de kosten voor werkgevers op tot 2,8 miljard euro per jaar. Altijd maar bereikbaar zijn met een smartphone, ook buiten werktijd, drijft het ziekteverzuim nog eens verder op. Werkgevers moeten daarom meer doen, ook uit eigenbelang.

Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO vanwege de week van de werkstress publiceert. De onderzoeksorganisatie adviseert een integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen.

Werkgevers moeten meer doen, kosten door werkstress lopen op

Meer dan een derde (35%) van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met hoge werkdruk te maken. Werkgevers nemen al wel maatregelen om werkstress te voorkomen, maar doen volgens TNO nog altijd niet genoeg. Want bijna de helft (45%) van de werknemers vindt dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met een jaar geleden.

Omdat werknemers zich ziek melden door werkdruk en werkstress, lopen de kosten voor werkgevers op. Alleen al aan het doorbetalen van lonen tijdens ziekte bedraagt 2,8 miljard euro. Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per werknemer bleven gelijk op 8.100 euro.

Altijd bereikbaar en teveel informatie

Bijna drie op de tien werknemers krijgt zoveel informatie voorgeschoteld, dat zij die niet meer kunnen verwerken. Bijna de helft (47%) van de werknemers is buiten werktijd bereikbaar en 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie.

Door deze vormen van technologie gebruik neemt werkstress ook toe. Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren, geeft 45% aan dat het werkgerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, verzuimt door stress. Dit is maar een kwart onder mensen die geen informatie-overload ervaren.

Werkgerelateerde verzuim redenen

Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen een rol bij werkdruk en beïnvloeden elkaar vervolgens. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress.

Daarbij moet ook aandacht zijn voor aspecten op het niveau van het individu, het team, de organisatie en de maatschappij. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn dan ook cruciaal voor het aanpakken van werkstress, stelt TNO.

Als werkgever hulp nodig?

Caroja Arbeidsadvies adviseert vooraf en helpt tijdens ziekteverzuim van werknemers. Het is als werkgever en HR manager belangrijk om de gevaren in te zien, te acteren om vervolgens tot een werkbare situatie voor werknemers te komen. Zieke werknemers door werkstress vanwege de continue-e drang om bereikbaar te zijn is te voorkomen. Bewustwording van zowel werknemers als werkgevers is hierbij cruciaal. Wij geven tips en tricks om hier goed en gezind mee om te gaan. Kunt u hulp gebruiken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op, zodat wij samen tot een minder stressvolle arbeidsverhouding komen.