Arbeidsdeskundig onderzoek

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundige stelt tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek vast wat de arbeidsmogelijkheden van werknemers met (blijvende) beperkingen zijn. Het is belangrijk dat een werkgever tijdig kiest voor een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek. Hierdoor kan re-integratie 1e en/of 2e spoor op een zo adequaat mogelijke manier worden ingezet en voorkomt dat de werkgever een loonsanctie wordt opgelegd door het UWV.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?
De noodzaak van een arbeidsdeskundig onderzoek doet zich meestal voor na één jaar van verzuim, maar soms ook eerder (bijvoorbeeld bij een blijvende beperking, waarbij terugkeer in eigen werk niet te verwachten is).

Waarom is de inzet van een arbeidsdeskundige nodig?

Het gehele re-integratieproces wordt achteraf beoordeelt door het UWV. Bij steeds meer dossiers oordeelt het UWV dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht om de werknemer weer aan het werk te krijgen. In die gevallen aarzelt het UWV niet om een loonsanctie aan de werkgever op te leggen. Een arbeidsdeskundig onderzoek met concrete adviezen biedt ook naar het UWV toe een sterk argument. U toont hiermee als werkgever aan dat u uw verantwoordelijkheid in het re-integratietraject serieus neemt.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Neem vrijblijvend contact met ons op

Waar bestaat het arbeidsdeskundig onderzoek uit?

De bedrijfsarts verstrekt de arbeidsdeskundige een functionele mogelijkhedenlijst (FML). Hierin staan de medische mogelijkheden van de werknemer beschreven. Na bestudering van het verzuimdossier en de FML vinden er met de werknemer en de werkgever gesprekken plaats. Het gesprek met de werknemer vindt bij de werkgever op locatie plaats. Tijdens het gesprek met de werknemer worden o.a. zijn bekwaamheden geïnventariseerd. Indien mogelijk wordt het bedrijf en de werkplek van de werknemer bekeken en zal er voor overleg contact worden opgenomen met de bedrijfsarts, het UWV en (andere) behandelaars indien noodzakelijk.
De arbeidsdeskundige zal vervolgens de belastbaarheid van de werknemer versus de belasting van de functie beoordelen en de volgende vragen beantwoorden:

1. Kan de werknemer het eigen werk bij eigen werkgever nog uitvoeren?

2. Zo nee, is het eigen werk met behulp van (taak)aanpassingen passend te maken?

3. Zo nee, kan de werknemer ander werk bij eigen werkgever uitvoeren?

4. Zo nee, zijn er mogelijkheden om de werknemer naar ander werk te begeleiden en is een vervolgtraject gewenst?

Verslaglegging en termijn
De resultaten van deze beoordeling worden in een concreet advies in een rapportage aan de werkgever en werknemer verwoord. Na datum aanmelding wordt binnen 20 werkdagen de rapportage opgemaakt, tenzij gegevens voor de beoordeling ontbreken. Ook duurt het langer als de werkgever en/of de werknemer meer tijd dan gebruikelijk nodig hebben voor het doorlezen van de rapportage.