ArboNed: gemiddeld verzuim in Nederland blijft stijgen

ArboNed: gemiddeld verzuim in Nederland blijft stijgen

Het gemiddelde verzuim in Nederland is gestegen naar 4,2% in 2018 ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Dit hoge percentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven die de grens van 5% bereiken (ten opzichte van 4,3% in 2017 en 3,9% in 2016). Binnen het mkb (tot 200 werknemers) is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. In de zorg en niet-commerciële dienstverlening is het verzuim het hoogst.

Psychisch verzuim
Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen.Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen het mkb 25% uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out), een lichte stijging ten opzichte van 24% in 2017 en 22% in 2016.

Stijging verzuim zorgelijk volgens ArboNed
Dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken ArboNed: “Hoewel het verzuimpercentage vaak ook gerelateerd is aan de economie, is het zorgwekkend dat de stijgende lijn van verzuim jaarlijks doorzet. Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven. In de cijfers van 2018 is weer goed zichtbaar dat het verzuim hoger is naarmate het bedrijf meer medewerkers in dienst heeft. Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5% ligt, stijgt het bij maximaal 50 medewerkers naar 3,8% en naar 4,3% bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers in dienst. Daarboven gaat het zelfs de grens van 5% over. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt, ligt hoger naarmate het bedrijf groter is. Van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers. Grote en kleine bedrijven hebben ieder hun eigen uitdagingen en vereisen dus ook een andere aanpak om het verzuim terug te dringen.”

Langdurend verzuim kostbare zaak voor MKB
Van Amerongen: “ArboNed richt zich specifiek op het mkb. Het is een bekend gegeven dat in kleine bedrijven minder wordt verzuimd dan in grote bedrijven. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Zo is de betrokkenheid en loyaliteit naar elkaar in een klein bedrijf meestal groter. Al kampt het mkb relatief met het minste verzuim, áls iemand langdurig uitvalt dan zijn de gevolgen voor een mkb’er veel groter dan voor een groot bedrijf. Als je bedenkt dat één verzuimdag gemiddeld 250 euro kost, los van productieverlies en extra werkdruk op de collega’s, dan kan het je als mkb’er zelfs de kop kosten. Dat maakt het belang van het voorkomen van verzuim binnen het mkb nog groter. Maar daar komen veel ondernemers helaas vaak pas achter als het te laat is.”