Nieuws

Planten op kantoor zorgen voor meer productiviteit, blijkt uit recent onderzoek Dit blijkt uit recent onderzoek en staat haaks op de geldende managementtechnieken. Het internationale onderzoek naar planten op kantoor werd geleid door de Nederlandse Marlon Nieuwenhuis, verbonden aan de Afdeling Psychologie van de Universiteit van Cardiff. Verder is er samengewerkt...

Steeds meer organisaties beseffen het: werkdruk aanpakken werkt beter door daarnaast aandacht te schenken aan werkplezier. Maar om dit in de praktijk brengen is niet altijd even eenvoudig. Met deze vijf strategieën lukt het. Want wat we in elk geval willen voorkomen, is dat de problemen groter worden dan ze...

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie transitievergoeding aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. Compensatieregeling voorkomt extra kosten werkgever Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV....

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het...

Het is nu ook officieel: burn-out is een ziekte. Onlangs voegden de lidstaten van de WHO burn-out toe aan een catalogus met daarin 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van letsel. We weten het allemaal. Het aantal mensen met burn-out neemt nog steeds toe. Een burn-out kost een werkgever gemiddeld circa 60.000...

Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover. Als werkgever bent u wettelijk verplicht tot doorbetaling van...

Een werkneemster met een IVA-uitkering heeft via de rechter afgedwongen dat haar werkgever het dienstverband ontbond. Hierdoor kreeg zij recht op de wettelijke transitievergoeding. Na twee jaar ziekte is aan de werkneemster een IVA-uitkering toegekend. Bij de werkneemster was kanker gediagnosticeerd en bleek zij medisch uitbehandeld. Vanaf toekenning IVA-uitkering ontving de...