De juiste aandacht voor een werknemer met schulden

werknemer met schulden

De juiste aandacht voor een werknemer met schulden

Aandacht voor werknemer met schulden

Regelmatig kom ik tijdens mijn werk als arbeidsdeskundige, werknemers tegen met problematische schulden. Dat is een lastig probleem voor de werknemer, maar het kan ook voor de werkgever een probleem worden. Zeker met een loonbeslag kan de motivatie bij de werknemer worden aangetast. Di leidt vervolgens tot psychische klachten en uiteindelijk ziekteverzuim.

Beperkt op de hoogte

In veel gevallen is een werkgever hooguit in beperkte mate op de hoogte van de schulden van zijn werknemers. Het komt ook vaak voor dat de werknemer zich schaamt voor de problematische situatie waar hij of zij in is beland.

Uitval door klachten

Recent had ik zo’n situatie aan de hand. De werknemer was al gedeeltelijk uitgevallen met psychische klachten. Mede veroorzaakt door zijn schulden en de ontstane problemen in de relationele sfeer. Tijdens het gesprek gaf de werknemer aan dat hij zijn schuldenproblematiek liever niet aan zijn werkgever kenbaar wilde maken. Omdat hij zich daarvoor schaamde en bang was dat dit gevolgen zou hebben voor zijn toekomst bij het bedrijf.

Loonbeslag en het vinden van een oplossing

Uiteraard respecteerde ik de denkwijze van de werknemer maar heb ik hem toch aangeraden om de situatie bij zijn werkgever kenbaar te maken. Vroeg of laat zou er toch een keer loonbeslag bij de werkgever komen te liggen en dan zou de werkgever direct op de hoogte zijn van de schulden die waren opgebouwd. Ik legde uit aan de werknemer dat het constructiever is om de werkgever vroegtijdig in te lichten. Zodat er misschien gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden. Ik stelde voor dat het een goede tijdelijke oplossing kon zijn om samen met de werkgever en een budgetcoach overzicht van de financiële situatie te verkrijgen en duidelijkheid te creëren over de hoogte en de aard van de schulden.

Samen met de werknemer een overzicht krijgen

De werknemer was het met mij eens en stemde erin toe om de werkgever erbij te betrekken. Na verloop van tijd sprak ik opnieuw de werknemer en was de werknemer blij en opgelucht hoe het was gelopen. Samen met de werkgever zijn er stappen gezet en is de situatie onder controle gebracht.

Begrip ontstaat alleen als het gesprek is aangegaan

Het zou een goede zaak zijn als werkgevers beter zicht hadden op problematische schulden van werknemers want dan zouden werkgever en werknemer samen naar oplossingen kunnen zoeken. Overzicht krijgen van de financiële positie van de werknemer is daarbij van groot belang. Is dit overzicht er eenmaal, dan zul je meestal zien dat er begrip ontstaat en rust bij de werknemer die – zij het met schulden – met een beter gevoel naar zijn werk gaat en meer gemotiveerd zijn taken uitvoert.

Bij duidelijkheid, meer arbeidsvreugde

Als er een duidelijk overzicht tot stand is gekomen van de financiële situatie kan er worden besloten of verdere doorverwijzing naar hulpinstanties noodzakelijk zijn. Mijn ervaring is als er duidelijkheid en overzicht is in de financiële situatie van een werknemer er ook weer meer arbeidsvreugde ontstaat en ziekteverzuim wordt vermeden. Het financiële probleem zal niet direct zijn opgelost omdat er vaak -vooral voor de werknemer- een lange weg is te gaan om de schulden af te lossen.

Werknemer en werkgever zijn gebaat

Mijn advies aan de werknemer is om bij problematische schulden de werkgever hierin te betrekken om samen te zoeken naar oplossingen. Aan de werkgever wil ik meegeven om open te staan wanneer een werknemer in problematische schulden verkeert. De oplossing is niet om een “zak met geld” op tafel te zetten maar om samen te kijken hoe zij overzicht en duidelijkheid kunnen creëren in de financiële positie van de werknemer. Zowel werknemer als werkgever zijn erbij gebaat om ziekteverzuim te verminderen of zelfs te voorkomen.

Advies over werknemers met schulden

Wilt u ook advies over hoe u kunt omgaan met werknemers met schulden? Neem dan contact op met Caroja Arbeidsadvies.