Gecertificeerd arbeidsdeskundige

Gecertificeerd arbeidsdeskundige

Gecertificeerd arbeidsdeskundige

gecertificeerd arbeidsdeskundige

Gecertificeerd als arbeidsdeskundige

Rob Bader van Caroja Arbeidsadvies is gecertificeerd arbeidsdeskundige. Een professional op het gebied van arbeid en arbeidsongeschiktheid. Rob heeft specifieke kennis en vaardigheden om de belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden van mensen te beoordelen, met name wanneer er sprake is van gezondheidsproblemen of beperkingen.

Onze werkgebieden

Caroja Arbeidsadvies helpt werkgevers tijdens het reintegratieproces van werknemers en werkt nauw samen met arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen, re-integratiebedrijven of overheidsinstellingen.

Taken als gecertificeerd arbeidsdeskundige

De taken van een gecertificeerd arbeidsdeskundige omvatten het analyseren van de belastbaarheid van een werknemer, het beoordelen van de geschiktheid van het werk en het adviseren van werkgevers en werknemers over re-integratiekwesties. Ook zijn wij betrokken bij het opstellen van re-integratieplannen, het beoordelen van arbeidsongeschiktheidsclaims en het uitvoeren van arbeidsplaatsbezoeken.

Wat omvat de certificering

Als gecertificeerd arbeidsdeskundige moeten wij voldoen aan een aantal specifieke certificerings- en accreditatievereisten. Het behalen van certificering toont aan dat wij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken om professioneel en ethisch verantwoord werk uit te voeren binnen dit vakgebied.

Waarom een afspraak maken met een arbeidsdeskundige

Er zijn verschillende redenen waarom je een afspraak zou kunnen maken met een arbeidsdeskundige. Hier zijn een paar veelvoorkomende situaties waarin het raadzaam kan zijn om een arbeidsdeskundige te raadplegen:

  1. Arbeidsongeschiktheid: Als je zelf arbeidsongeschikt bent geraakt of als je een werknemer hebt die arbeidsongeschikt is, kan een arbeidsdeskundige helpen bij het beoordelen van de belastbaarheid van de persoon en het vaststellen van geschikte re-integratiemogelijkheden. Ze kunnen adviseren over aanpassingen op de werkplek, herplaatsing binnen het bedrijf of andere opties om terugkeer naar werk te bevorderen.

  2. Ergonomie en werkplekaanpassingen: Als je werknemers hebt met fysieke beperkingen of als je wilt zorgen voor een ergonomische en veilige werkomgeving, kan een arbeidsdeskundige advies geven over de benodigde aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of werkmethoden om de belasting te verminderen en het risico op letsel te minimaliseren.

  3. Beroepskeuze en loopbaanadvies: Als je twijfelt over je huidige loopbaanpad of als je op zoek bent naar een nieuwe carrièremogelijkheid, kan een arbeidsdeskundige je helpen bij het identificeren van je sterke punten, interesses en mogelijkheden. Ze kunnen loopbaanbegeleiding bieden en je ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot je werk.

  4. Re-integratie na langdurige afwezigheid: Als je een periode van langdurige afwezigheid hebt gehad, bijvoorbeeld door ziekte, letsel of andere persoonlijke omstandigheden, kan een arbeidsdeskundige helpen bij het plannen en begeleiden van je re-integratieproces. Ze kunnen samen met jou en je werkgever een re-integratieplan opstellen en stappen identificeren om een soepele terugkeer naar werk te vergemakkelijken.

Het is raadzaam om contact op te nemen met ons om je specifieke situatie te bespreken en te bepalen hoe wij jou het beste kunnen ondersteunen.