Hoe maak je het ziekteverzuim beleid duurzaam?

ziekteverzuim

Hoe maak je het ziekteverzuim beleid duurzaam?

Hoe maak je een duurzaam ziekteverzuim beleid?

Wist u dat ziekteverzuim van werknemers sinds 2014 toeneemt en dat dit voor een werkgever zo’n € 400 per werknemer per dag kost? Door de juiste arbeidsomstandigheden te creëren, zodat werknemers de werkzaamheden goed en gezond kunnen uitvoeren is het verwezenlijken van duurzame inzetbaarheid.

Doelmatig plan

Door een doelmatig plan te maken die past bij de bedrijfssituatie verbreed je duurzame inzetbaarheid van werknemers. Uiteraard kijk je hierbij goed naar de branche waarin jouw bedrijf zich begeeft plus de functies en de medewerkers. Ook kijk je naar zowel de werkgevers- als de werknemersbelangen, zodat er een hoogst haalbare verbinding ontstaat.

Kosten besparen door een goed beleid

Met een goed ziekteverzuim beleid en een duurzame inzetbaarheid van werknemers bespaar je kosten. Simpelweg omdat het ziekteverzuim verminderd en daarmee ook het financiële risico wat een onderneming heeft.

Toekomstgericht voor werkgever en werknemer

Een duurzaam ziekteverzuim beleid speelt niet alleen in op de huidige situatie binnen de onderneming, maar blikt ook vooruit. Denk bijvoorbeeld aan de groei die verwacht of veranderingen in de markt of de economie. Ook (toekomstige) trends zoals digitalisering, samenwerkingen, wet- en regelgeving en personeelstekorten moeten aan bod komen in een compleet plan van aanpak. Werknemers kunnen alleen gemakkelijk mee bewegen als er cursussen en coaching worden aangeboden.

Plan van aanpak voor een duurzaam en strategisch ziekteverzuim beleid

Pas de bedrijfsvisie aan waar nodig

De missie, visie en de strategie van de onderneming zijn de belangrijkste basis van een duurzaam ziekteverzuim beleid. Om die basis een goed bodem te geven heb je werknemers nodig die je voorziet van de best mogelijke arbeidsvoorwaarden.

Uitdagingen en kansen van de bedrijfssituatie

Splits de bedrijfssituatie uit in uitdagingen en kansen. De verzuim- en verloopcijfers van afgelopen jaren geven je hierbij inzicht, waarbij ook de bedrijfsvisie een basis is. Is er bijvoorbeeld veel fysiek werk als uitdaging, dan kan een til-hulp bijvoorbeeld een oplossing zijn.

Stel SMART doelen op

Doelen die je maakt moeten aansluiten bij toekomstige uitkomsten, dus zorg dat deze SMART zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Doelen kunnen onder andere zijn:

  • In 2021 het aantal bedrijfsongevallen verminderen met 5%
  • Het ziekteverzuimpercentage in 2022 met 5,5% laten dalen

Betrek medewerkers

Ga in gesprek met medewerkers.  Zij zijn degene die weten welke behoeften er spelen en daarbij creëer je draagkracht binnen de onderneming. Licht toe welke voordelen zij hiermee kunnen behalen zoals baangarantie, doorgroeimogelijkheden en kennisvergroting.

Zet hulpmiddelen in

Hulpmiddelen zoals stages, coaching, voorlichting en ergonomische hulpmiddelen voor op kantoor of een thuiswerkplek zet je in om de doelstellingen te bereiken.

Integreer duurzame inzetbaarheid in de bedrijfscultuur

Goed voorbeeld doet goed volgen! Als bovenin de organisatie de reacties en uitvoering enthousiast zijn, dan is het voor alle andere werknemers ook het doel zichtbaar en duidelijk. Laat ook het ziekteverzuimbeleid en de doelstellingen terugkomen in functioneringsgesprekken, teammeetings en jaarlijkse evenementen, hierdoor wordt het draagvlak steeds groter.

Tot slot

Zorg er altijd voor dat doelstellingen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn voor iedere werknemer. Laat de voortgang zien en blijft alert op veranderingen in de onderneming. We kunnen veel plannen maken, maar deze vallen of staan door de inzet van alle medewerkers en de veranderingen in de toekomst.

Hulp bij het maken maken van ziekteverzuim beleid

Onze specialisten hebben jaren ervaring met het maken van ziekteverzuim beleid. Juist omdat de implementatie van een duurzame inzetbaarheid van belang is bij iedere onderneming. Heeft u hulp nodig? Wij nemen u met alle plezier mee in de wereld van ziekteverzuim beleid en de kansen die dit biedt. Neem online contact op met onze medewerkers via ons contactformulier. Of bel op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur op 085 130 52 93.