Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

Niet meer elke 2 uur pauzes bij beeldschermwerk

Het criterium van 2 uur voor het onderbreken van beeldschermwerk is komen te vervallen. Deze absolute norm in het Arbobesluit past volgens de overheid niet meer bij de variatie aan beeldschermwerk die werken in de moderne tijd met zich meebrengt.

Afbeeldingsresultaat voor te lang achter beeldschermwerk

Dat staat in Artikel I, onderdeel X (artikel 5.10) van het Besluit van 5 december 2018, houdende redactionele en beperkte beleidswijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Warenwetbesluit machines. De wijziging over de pauzes bij beeldschermwerk is één van de onderwerpen in het besluit.

Absolute norm pauzes bij beeldschermwerk passé

De absolute norm voor pauzes bij beeldschermwerk van iedere 2 uur een onderbreking past niet bij de huidige variatie aan beeldschermwerk. Werken in de moderne tijd brengt allerlei vormen van beeldschermwerk met zich mee, zoals werken op de tablet, de mobiele telefoon, de laptop en plaats- en tijdonafhankelijk werk.

Pas op: ook nu blijft regelmatig pauzeren een must

Maar pas op! Het vervallen van de 2-uursnorm doet niets af aan de zorgverplichting van de werkgever. Hij moest en moet nog steeds het werk zo organiseren dat medewerkers niet aan één stuk door achter het beeldscherm zitten. Regelmatig pauzeren blijft dus een must voor gezonde beeldschermwerkers. Voldoende werkonderbrekingen bij beeldschermwerk blijven dus hoe dan ook nodig. Onder meer om klachten door langdurig zitten te voorkomen.

Al was het maar om kansen op RSI te beperken

Maar ook om oog- en stressklachten daar waar mogelijk tegen te gaan. En natuurlijk om de kans op klachten aan armen, schouders en nek (RSI, CANS) tot een minimum te beperken.

TNO heeft een beoordelingsinstrument ontwikkeld voor fysieke belasting door beeldschermwerk: de Checklist Beter achter je schermen (BAS). Deze checklist is mede gebaseerd op advies van de Gezondheidsraad (2017). Het instrument ondersteunt maatwerk in werken met en pauzes bij beeldschermwerk.

Geen extra regeldruk door wijzigingen Arbobesluit

De wijziging over de pauzes bij beeldschermwerk maakt onderdeel uit van een zogeheten verzamelbesluit. In dit geval staan daarin redactionele en beleidswijzigingen over een aanzienlijk aantal uiteenlopende onderwerpen. Volgens staatssecretaris SZW Van Ark brengen deze wijzigingen voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals geen regeldrukeffecten met zich mee.