Nieuws

Werken na COVID-19 Werkgevers zien hun medewerkers na een periode van afwezigheid weer terugkeren op de werkvloer. Alhoewel de meeste mensen snel en goed herstellen van COVID-19 is er ook een belangrijk deel dat klachten en beperkingen houdt. Hoe ga je daar als werknemer en werkgever mee om? Werken na COVID-19...

Ook bedrijfsartsen missen het persoonlijke contact met werknemers en door de opgelopen drukte hebben zij vaak relatief weinig tijd om een goed gesprek aan te gaan met werknemers die dit nodig hebben. De grote druk en de onervarenheid van bedrijfsartsen zorgt voor snelle adviezen die soms wat uitleg nodig hebben...

Hoe maak je een duurzaam ziekteverzuim beleid? Wist u dat ziekteverzuim van werknemers sinds 2014 toeneemt en dat dit voor een werkgever zo'n € 400 per werknemer per dag kost? Door de juiste arbeidsomstandigheden te creëren, zodat werknemers de werkzaamheden goed en gezond kunnen uitvoeren is het verwezenlijken van duurzame inzetbaarheid. Doelmatig...

Werknemer besmet met corona Is er een werknemer besmet met Corona? Of heeft een werknemer nauw contact gehad met een besmette persoon? Wat betekent dit voor jou als werkgever? Op het moment dat dit gebeurt is het goed om voorbereid te zijn en de antwoorden te weten op de meest gestelde...

Meer zekerheid werkgevers betreft loondoorbetalingsverplichting Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die op 1 oktober 2020 aan...

Aandacht voor werknemer met schulden Regelmatig kom ik tijdens mijn werk als arbeidsdeskundige, werknemers tegen met problematische schulden. Dat is een lastig probleem voor de werknemer, maar het kan ook voor de werkgever een probleem worden. Zeker met een loonbeslag kan de motivatie bij de werknemer worden aangetast. Di leidt vervolgens...

Ziekteverzuim communicatie U zult denken; wat heeft ziekteverzuim communicatie te maken met arbeidsongeschiktheid. Als een werknemer in een organisatie zich ziek meldt, mag de werkgever vanwege de privacywet bijna niets meer vragen aan zijn werknemer. Hoe kan ik dan toch effectief communiceren met mijn werknemer? Welke vragen stel je? De werkgever is inderdaad...

Thuiswerken levert extra stress op Na de intelligente lock-down die een aantal maanden duurde is het aantal werknemers met chronische stress door thuiswerken toegenomen. Maar liefst 40% van de thuiswerkers voelt extra stress. Er zijn een aantal oorzaken en direct ook oplossingen om niet in een chronische stress situatie terecht te...

Psychisch ziekteverzuim neemt toe De Coronacrisis zorgt voor nogal wat impact, waar in het begin van de crisis, het psychisch verzuim daalde is er nu een stijging waar te nemen. Doordat werknemers en werkgevers moesten schakelen van op kantoor naar thuis werken is er veel flexibiliteit gevraagd. Uiteindelijk eist dit ook...