Nieuws

Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover. Als werkgever bent u wettelijk verplicht tot doorbetaling van...

Een werkneemster met een IVA-uitkering heeft via de rechter afgedwongen dat haar werkgever het dienstverband ontbond. Hierdoor kreeg zij recht op de wettelijke transitievergoeding. Na twee jaar ziekte is aan de werkneemster een IVA-uitkering toegekend. Bij de werkneemster was kanker gediagnosticeerd en bleek zij medisch uitbehandeld. Vanaf toekenning IVA-uitkering ontving de...

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel cv, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag heeft gelanceerd op een banenmarkt in Gouda. Het financieel cv moet duidelijk maken aan werkgevers welke,...

Werkgevers die particulier zijn verzekerd voor uitvoering van de sociale zekerheid, krijgen steeds vaker loonsancties van het UWV. Het uitkeringsinstituut vindt dat ze zich onvoldoende inspannen om voormalige werknemers in de ziektewet weer aan het werk te krijgen. Volgens bestuursvoorzitter Maudie Derks van de private uitvoerder Acture is het aantal...

U zult denken wat communicatie nu te maken heeft met arbeidsongeschiktheid? Als een werknemer in een organisatie zich ziek meldt, mag de werkgever vanwege de privacywet bijna niets meer vragen aan zijn werknemer. Hoe kan ik dan toch effectief communiceren met mijn werknemer? De werkgever is inderdaad beperkt in wat hij mag...

Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras en een aantal...

Wanneer een medewerker er een ongezonde levensstijl op na houdt, door overgewicht of bijvoorbeeld het gebruik van alcohol of sigaretten, ziet de werkgever voor zichzelf een rol weggelegd om de medewerker te stimuleren zichzelf een andere levensstijl aan te meten.  57 procent van de bestuurders geeft aan dat werken aan een...

  Steeds meer organisaties beseffen het: werkdruk aanpakken werkt beter door daarnaast aandacht te schenken aan werkplezier. Maar om dit in de praktijk brengen is niet altijd even eenvoudig. Met deze vijf strategieën lukt het. Want wat we in elk geval willen voorkomen, is dat de problemen groter worden dan ze...