Outplacement

Wat houdt een outplacementtraject in?

Outplacement is de begeleiding die een (ex)-werknemer krijgt aangeboden bij (dreigend) ontslag buiten zijn fout om of wanneer deze niet meer op de juiste plek zit. U kunt hierbij denken aan ontslag als een werknemer boventallig is geraakt vanwege een reorganisatie. Outplacement kan in dit geval voor zowel werkgever als werknemer een uitstekende begeleiding zijn in de zoektocht naar een nieuwe baan. Hoewel ontslag altijd een vervelende situatie met zich meebrengt, biedt een outplacementtraject vaak de oplossing om hier op een goede manier uit te komen. Zowel werkgever als werknemer werken aan een oplossing die gericht is op de toekomst, wat bijdraagt aan een positief bedrijfsimago. De werknemer blijft hierdoor doorgaans gemotiveerder om de laatste taken uit te voeren.

De volgende onderwerpen worden uitgevoerd tijdens het outplacementtraject als u kiest voor Caroja arbeidsadvies.

Intakegesprek

Het outplacementtraject begint met een intakegesprek met de werknemer, waarin een inventarisatie plaatsvindt van wensen en mogelijkheden. Het intakegesprek is ook bedoeld om kennis te maken met de individuele coach ofwel de mobiliteitsexpert. Een outplacementtraject is mensenwerk en de persoonlijke klik met de coach vinden wij heel erg belangrijk. Indien gewenst kan ook eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de mobiliteitsexpert worden gepland.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Verwerking en acceptatie van het ontslag

Als een werknemer voor outplacement in aanmerking komt, dreigt in de meeste gevallen ontslag. Dat is onafwendbaar en hoe dan ook een verlies. Gevoelens als woede, vertwijfeling of onzekerheid dienen min of meer verwerkt te zijn om weer vooruit te kunnen kijken en optimaal gemotiveerd te zijn voor het vinden van een nieuwe baan. Tijdens het outplacementtraject wordt hieraan aandacht besteed in de vorm van gespreksvoering en wordt er een luisterend oor geboden. Vervolgens wordt er ingezet met de werknemer en coach om met een positieve focus naar de nieuwe toekomst te kijken met als doel een nieuwe passende betaalde baan.

CarojaOUT4

Eigen kwaliteiten leren kennen

Om effectief te kunnen solliciteren is het van belang de eigen kwaliteiten van de werknemer in kaart te brengen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar zeker na een lang dienstverband is het goed om alle ontwikkelde èn nog onontwikkelde kwaliteiten eens op een rijtje te zetten. De bekende drie vragen “wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?” komen daarbij aan de orde en worden verder uitgediept tijdens de gesprekken met de coach. Eén of meer psychologische testen kunnen deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Ook een eventuele behoefte aan (bij-) scholing kan vastgesteld worden.

Sollicitatietraining

Solliciteren is kort gezegd jezelf presenteren op de arbeidsmarkt. Dat begint bij een goed CV en een krachtige en correcte motivatiebrief. Daarnaast is het sollicitatiegesprek natuurlijk heel belangrijk. De coach weet precies waar een werkgever op let en dit komt goed van pas tijdens een sollicitatietraining. De werknemer krijgt inzicht in zijn of haar eigen sterke en zwakke punten en weet dit te presenteren en te benoemen, zowel schriftelijk in een motivatiebrief als mondeling tijdens een gesprek. Het presenteren gaat uiteraard veel verder dan dat. Want hoe zit het met de kledingkeuze, het gedrag en bijvoorbeeld de woordkeuze? Na een sollicitatietraining zal de werknemer merken dat hij of zij zeker-der is van zichzelf, meer zelfkennis heeft en dit heel goed weet over te brengen. In het kort samen-gevat leert de werknemer het volgende:

1. Een CV opmaken die onderscheidend en overtuigend is;
2. Het opstellen van een goede motivatiebrief op;
3. Een goede positieve indruk achterlaten bij een sollicitatiegesprek;
4. Hoe zorg je ervoor zorgt dat je positief opvalt tussen alle andere sollicitanten;
5. Hoe je jouw sterke en zwakke punten moet presenteren;
6. Het leren overtuigen en de do’s en don’t tijdens een sollicitatie;

Een complete sollicitatietraining die de werknemer overtuigend en zelfverzekerd leert solliciteren.

Werk zoeken en netwerken

Tijdens het outplacementtraject wordt de werknemer geholpen met het vinden van een baan. De werknemer zal zelf proactief zijn inzet hierin tonen en ondersteund, begeleidt en adviseert de coach de acties en waar nodig zal bijsturen in de acties. Bij Caroja Arbeidsadvies krijgt de werknemer de beschikking over toegang via een inlogcode van een landelijke database van actuele vacatures. In de applicatie kunnen zoekprofielen worden aangemaakt om op deze manier gerichte zoekacties uit te voeren naar passende vacatures.

Het daadwerkelijk solliciteren moet de kandidaat zelf doen. De coach zal wel het sollicitatiegesprek met de werknemer voorbereiden in de vorm van tips en adviezen en indien wenselijk een oefensollicitatie uitvoeren. Het voorbereiden op een gesprek, evalueren ervan en advies voor verbetering zijn allemaal onderdelen van de regelmatige begeleidingsgesprekken die je tijdens deze fase hebt. Ook het aanboren van netwerkcontacten en het omgaan met afwijzingen maken deel uit van de begeleiding in deze fase. Ook het inzetten van social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter zijn acties die worden ingezet om zo de kansen te vergroten op een nieuwe baan.

Nazorg
Nadat een betaalde baan is gerealiseerd zal de coach twee evaluatiegesprekken inplannen om te analyseren hoe de werkzaamheden verlopen en of de werknemer nog stagnaties of belemmeringen ervaart.

Vraag een offerte aan

    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.

    Wat levert voor u als ondernemer een outplacementtraject op?

    Kiest u voor Caroja Arbeidsadvies als partner in uw outplacementtraject, dan kunt u rekenen op een grondige, transparante aanpak. Na bespreking van de situatie stellen wij een plan voor u op, waarbij de kosten voor het traject ook duidelijk zullen worden. Wij nemen u alles uit handen: van intakegesprek tot daadwerkelijke plaatsing begeleiden we uw medewerker stapsgewijs van werk naar werk. Natuurlijk houden wij u optimaal geïnformeerd over de voortgang van het traject. U kunt zich in de tussentijd volledig richten op andere prioriteiten binnen uw bedrijf.