Risico-Inventarisatie & Evaluatie

CarojaRIE2

RI&E Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Werkgever die meer dan 40 uur arbeid per week laten verrichten zijn verplicht een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

Kort gezegd is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een check op het voldoen aan wet- en regelgeving op arbo-gebied. De uitkomsten hiervan moeten worden vastgelegd. Een Plan van Aanpak met verbeteringsmaatregelen maakt deel uit van de RI&E.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Voor het toetsen van de RI&E geldt het volgende:

• Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de risico-inventarisatie en -evaluatie voorleggen aan een arbodienst of arbodeskundige. Deze toetst de risico-inventarisatie op basis van de voorschriften. Wij kunnen dit uiteraard voor u verzorgen.

• Bedrijven tot en met 25 werknemers) kunnen gebruik maken van een op www.rie.nl erkende branche-instrument. In dit geval is een toetsing niet vereist. Wanneer er geen erkende branche-tool is, dan dient er wel betrokkenheid te zijn van een arbeidsdeskundige bij de uitvoering van de RI&E

• Voor bedrijven met minder dan 40 uur per week personeel in dienst is een RI&E wel verplicht, maar deze hoeft niet getoetst te worden.

RI&E en VCA-certificering

Bovenstaand zijn de spelregels zoals verwoord in de arbowet. Bij VCA-bedrijfscertificering gelden enkele aanvullende regels: daarbij dient de RI&E vooral functiegericht te zijn en is de betrokkenheid van de veiligheidskundige/MVK-er noodzakelijk. Caroja Arbeidsadvies kan dit praktisch voor u vormgeven.

Advies bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Caroja Arbeidsadvies heeft ervaring met het uitvoeren van praktische risico-inventarisatie’s en -evaluaties. Snel en adequaat. Wilt u meer weten over een RI&E en wat Caroja Arbeidsadvies op het gebied van een risico-inventarisatie voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!

Wat houden de kosten en baten van de RI&E eigenlijk precies in?

De baten van de RI&E in het kort

Bij de baten valt te denken aan het welzijn van de medewerkers op het gebied van tevredenheid, motivatie en gevoel van veiligheid. En verder aan het positieve imago van een bedrijf dat zichtbaar energie steekt in veilig en gezond werken. Alsook aan een betere kwaliteit van producten/diensten. Dit zijn baten die te maken hebben met de waardevermeerdering van het bedrijf.

Er zijn ook baten die voortkomen uit kostenbesparingen door de RI&E. Denk hierbij aan verzuimreductie, minder onderbrekingen in het (productie)proces, minder verloop in personeel, een afname van schadeclaims door ongevallen en beroepsziekten en het voorkomen van boetes van de Inspectie SZW.

De kosten van de RI&E in het kort

Aan de kostenkant gaat het in het kort om kosten die gemoeid zijn met tijd (voor de inzet van de preventiemedewerker(s) en de input die medewerkers leveren aan de RI&E), met de externe ondersteuning die een bedrijf eventueel wil inzetten, met de toetsing van de RI&E als die nodig is en met de uitvoering van het verplichte plan van aanpak.

Vraag een offerte aan

    Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van mijn gegevens door deze website.