Rob Bader geïnterviewd door OVHZ

Rob Bader

Rob Bader geïnterviewd door OVHZ

Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ) geeft twee maal per jaar een magazine uit, genaamd ZuidPost. Hierin staat een mooi artikel waarin Rob Bader zichzelf voorstelt als arbeidsdeskundige en geeft hij direct wat tips mee aan de lezers, die allemaal ondernemer zijn. Uiteraard is Rob ook zeer tevreden OVHZ lid en is hij regelmatig aanwezig tijdens de ondernemers evenementen. Hieronder het artikel:

Rob Bader Arbeidsdeskundige

Langdurig verzuim is complex en is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse kost.

Als ondernemer in het MKB ben je dagelijks bezig met je core business. Als je dan geconfronteerd wordt met een langdurig zieke werknemer, dan komt er veel op je af. Arbeids(on)geschiktheid, Wet Poortwachter, re-integratie, kosten voor vervanging, loondoorbetaling…langdurig verzuim is complex. Rob Bader is geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige bij Caroja Arbeidsadvies en helpt je graag.

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige zoekt wat de arbeidsmogelijkheden zijn voor een werknemer rekening houdend met de medische klachten bij langdurig verzuim.

Met een achtergrond in de agrarische sector als commissionair in bloembollen, ‘bemiddelt’ Rob nog steeds. Ruim 10 jaar werkt Rob als arbeidsdeskundige en is in feite tussenpersoon tussen werkgever en werknemer met als doel terugkeer naar het werk mogelijk te maken bij langdurig verzuim.

Langdurig verzuim is complexe materie en als ondernemer krijg je in zo’n geval te maken met ingewikkelde wet- en regelgeving. Wet Poortwachter brengt bijvoorbeeld verplichtingen voor de werkgever met zich mee die moeten worden toegepast. Omdat dit voor de meeste ondernemers geen dagelijkse kost is, is het verstandig hierbij deskundige hulp in te roepen. Bovendien kan het een werkgever heel veel geld kosten als tijdens het re-integratieproces blijkt dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft verricht om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Rob Bader helpt ondernemers zowel preventief om verzuim te voorkomen als met een arbeidsdeskundig onderzoek bij langdurige ziekte van een werknemer.

Wat kan een ondernemer preventief doen?

Door werkstress en personeelstekort ontstaat een domino-effect. Mensen vallen uit, werk wordt verdeeld onder andere medewerkers die een eigen pakket werk hebben en durven geen nee te zeggen. Vervolgens wordt het ze te veel en vallen ze ook uit. Het werk blijft weer liggen en ga zo maar door. Met preventieve maatregelen, zoals een werkplekonderzoek, kun je klachten voorkomen. Rob kijkt naar de werkomstandigheden van werknemers binnen het bedrijf en geeft een oordeel over de veiligheid en gezondheid. Daarnaast krijg je advies om de werkomstandigheden te verbeteren. Op deze manier voorkom je ziekteverzuim en dat kan jouw bedrijf veel geld besparen.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Omstreeks het eerste ziektejaar van een werknemer voert Rob in opdracht van een werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Er volgen gesprekken met zowel werkgever als werknemer, waarbij Rob vooral luistert, maar ook activeert, stimuleert, motiveert en rekening houdt met beperkingen.

In het onderzoek wordt eerst gekeken of een werknemer nog geschikt is voor de eigen functie; dit is de functie vóór de arbeidsongeschiktheid. Is dit niet mogelijk, dan wordt er gekeken of de functie aan te passen is. Zo niet, dan wordt er organisatiebreed gekeken of er ander werk is voor de werknemer. Is dit niet het geval, dan wordt er extern gezocht naar werk bij een andere werkgever, het zgn. spoor-2 traject.

Op basis van de gesprekken en de informatie van de bedrijfsarts worden alle bevindingen verzameld in een onafhankelijke rapportage met aanbevelingen en conclusies.

Vrijblijvend advies

Heb je een complex dossier op het gebied van (langdurige) ziekteverzuim? Rob komt graag een kop koffie drinken om dit te bespreken, je een gratis eerste advies te geven en samen te kijken naar de vervolgstappen.

Over Rob Bader

Als geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige is Rob Bader expert op het gebied van langdurig verzuim. Met de nodige kennis en ervaring werkt Rob als zzp-er samen met een netwerk aan veiligheidskundigen, casemanagers, juristen en re-integratiebegeleiders. Vanuit zijn bedrijf Caroja Arbeidsadvies ondersteunt hij ondernemers in het MKB bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van werknemers binnen een organisatie. Persoonlijke aandacht, betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Tekst: Danielle Meijer
Publicatie: ZuidPost editie 8 winter 2022
Foto’s: Danielle Meijer

Rob Bader arbeidsdeskundige