Spoor 2 re-integratie

Op zoek naar nieuw, passend en
duurzaam werk voor uw werknemer.

Als een werknemer na het eerste ziektejaar niet volledig naar eigen of vervangend werk kan terugkeren is een zogeheten Spoor 2 traject noodzakelijk. Voor een re-integratie traject wordt vaak een re-integratie bureau ingeschakeld dat de werknemer ondersteunt bij het zoeken naar werk buiten de organisatie. Voordat het Spoor 2 traject en daarmee de re-integratie wordt ingezet moet een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden. Hieruit volgt of voor betreffende persoon ook daadwerkelijk geen werk binnen de organisatie aanwezig is.

Poortwachterproof Spoor 2 traject

Tijdens het 2e-spoor re-integratietraject van Caroja Arbeidsadvies gaan wij op zoek naar nieuw, passend en duurzaam werk voor uw werknemer. Daarom werken wij altijd aan de hand van een op maat gemaakt plan-van-aanpak voor het beste resultaat. Altijd met de focus op wat wél kan.

Wij zorgen ervoor dat uw re-integratie Spoor 2 traject Poortwachterproof is, dit betekent onder andere dat:

Dit zijn onze stappen in het spoor 2 traject:

Inventarisatie

Trainingsfase

Begeleidingsfase

Inzichtelijk voor u als werkgever.

Om u als werkgever inzicht te geven in de tijd die wij besteden aan de begeleiding van uw werknemer zijn wij transparant. U kunt vervolgens zelf een keuze maken welke traject duur het beste past. Uiteraard staan wij paraat om u te helpen met de juiste keuze. De trajectkeuze van 6 maanden en langer heeft het meeste succes op een plaatsing.

Tijdens het intakegesprek adviseren wij vrijblijvend welk traject
het beste aansluit bij de situatie van uw werknemer.
U bepaalt als werkgever zelf welk traject u kiest.

U heeft altijd de mogelijkheid om een traject te starten met drie maanden en daarna maandelijks te verlengen.
U ontvangt altijd een offerte op maat na het intakegesprek.
Hieronder ziet u een overzicht hoeveel uur wij besteden voor de duur per trajectkeuze.

Een adviseur die richting geeft.

Een adviseur op wie u kunt leunen. Wij kennen de wet- en regelgeving in het sociale domein en de Wet Poortwachter van binnen en buiten. Daarnaast schakelen wij specifieke experts in waar nodig. Wij kunnen immers terugvallen op ons uitgebreide netwerk van onder meer casemanagers en re-integratiebegeleiders.

Aan de hand van een gesprek met zowel de werkgever als de werknemer worden de arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht. Meegenomen worden onder andere:

– De huidige persoonlijke vaardigheden van de werknemer;
– Functie en ook functiebeschrijving;
– Belastbaarheid gegevens;
– Oordeel bedrijfsarts.

Zowel de privacy gegevens van uw organisatie als van uw werknemer zijn bij ons in veilige handen. We houden ons strikt aan de regels uit de AVG.