Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding

In ieders leven voltrekken zich gebeurtenissen die kunnen leiden tot een periode van “niet lekker in je vel zitten” of ziekte met mogelijk uitval of slecht functioneren tot gevolg. Niet altijd is er een directe of duidelijke oorzaak aan te wijzen voor de reden van verzuim. Regelmatig komt het voor dat er onbegrip ontstaat waardoor werkgever en werknemer onbedoeld en ongewild tegenover elkaar kunnen komen te staan. Een neerwaartse spiraal ligt op de loer.

Verzuimbegeleiding voor werkgever

Verzuim en / of stagnerend herstel is contraproductief en legt druk op medewerkers en organisatie. Daarnaast vormt verzuim een behoorlijke kostenpost, denk aan loondoorbetaling bij ziekte, vervangingskosten en premiestijgingen. Door goede begeleiding van werknemer en werkgever kan het traject van de verzuimende of niet functionerende werknemer positief worden beïnvloed. Maar ook kunnen de schadelijke gevolgen worden beperkt. Dit tot tevredenheid van werkgever en werknemer.

Ontzorgen van u als werkgever
Het is als werkgever belangrijk te onderkennen dat bij verzuim drie specialistische vakgebieden samenkomen: medisch, juridisch en arbeidsdeskundig. Deze dienen goed in evenwicht te worden gehouden om te komen tot het beste resultaat. Juist de gecombineerde aanpak op deze disciplines aanpak zorgt voor effectiviteit tijdens de verzuimbegeleiding!

Verzuimbegeleiding
Neem vrijblijvend contact met ons op

Medisch – arbeidsdeskundig en juridisch

Belemmeringen die het functioneren van de werknemer in de weg staan laten zich lang niet altijd helder diagnosticeren. In die situaties waarin er discrepantie bestaat tussen het geclaimde ziektebeeld, de periode van uitval en de te verwachten herstelmogelijkheden en capaciteiten, is intensieve begeleiding een “must”. De geconstateerde gezondheidsbelemmeringen bepalen de belastbaarheid en arbeidsmogelijkheden. Daar waar er sprake is van uitval hebben werkgever en werknemer zich te houden aan wettelijke verplichtingen. Bij twijfels over de belastbaarheid of stagnatie in de re-integratieactiviteiten maken wij gebruik van verschillende arbeidsdeskundige interventies.

Ondanks alle inspanning is werkhervatting binnen de eigen werkomgeving niet altijd haalbaar. Naast medische of arbeidsdeskundige redenen, kan aan de arbeidsongeschiktheid een conflict ten grondslag liggen. Soms is –eventueel na mediation- alleen nog het beëindigen van het dienstverband een optie. Het is goed om te weten dat gedurende het gehele proces van uitval, re-integratie en tot het ingang zetten van het ontslag de wettelijke kaders goed worden bewaakt.