Werken na COVID-19

werken na Covid-19

Werken na COVID-19

Werken na COVID-19

Werkgevers zien hun medewerkers na een periode van afwezigheid weer terugkeren op de werkvloer. Alhoewel de meeste mensen snel en goed herstellen van COVID-19 is er ook een belangrijk deel dat klachten en beperkingen houdt. Hoe ga je daar als werknemer en werkgever mee om? Werken na COVID-19 kan lastig zijn, doordat de klachten niet voor iedereen hetzelfde zijn. Werkgevers dienen begripvol en flexibel te zijn, waarbij de doelstelling een geleidelijke en gebalanceerde opbouw moet zijn.

Herstel en reïntegratie

Doordat de ziekte en het herstel per persoon grillig kan verlopen wordt een advies voor herstel en reïntegratie altijd op maat gegeven. Voor zowel werkgever als werknemer is het werken na Covid-19 een traject waarbij we goed naar elkaar moeten luisteren. Onder andere vragen als: Wat is er medisch aan de hand? Hoe gaat deze werknemer daarmee om? Wat zijn de werkeisen en hoe verhoudt dit alles zich tot elkaar, zijn belangrijke gezamenlijke onderwerpen.

Nieuwe materie

Arbeidsdeskundigen verzette het afgelopen jaar veel werk in onderzoek naar het werken na COVID-19.  Deze onderzoeken komen nu steeds meer op gang, simpelweg omdat steeds meer oud-COVIS-19 patiënten aan het werk gaan. Caroja Arbeidsadvies verzamelt dagelijks wetenschappelijke kennis over COVID-19 en de gevolgen als werknemers weer aan het werk gaan. Er is veel contact met bedrijfsartsen, zodat er voor werkgevers en werknemers de juiste reïntegratie plannen geheel op maat kunnen worden gemaakt.

Hulp of advies nodig rondom werken na COVID-19?

Caroja Arbeidsadvies krijgt regelmatig vragen rondom het re-integratie traject van werknemers die COVID-19 hebben gehad. De juiste aanpak die voldoet voor zowel werknemer als werkgever is essentieel voor een juiste re-integratie. Heeft u vragen rondom re-integratie en het coronavirus? Neem dan gerust contact met ons op. We staan voor u klaar, zodat het beste plan kan worden gemaakt in het belang van uw onderneming.