Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Met het werkplekonderzoek kijken we naar de huidige situatie en hoe deze is te verbeteren. Er wordt gekeken of een (ergonomische) aanpassing positief bijdraagt aan het verminderen van de klacht, het verbeteren van de productiviteit en het welbevinden van de werknemers. Met het onderzoek wordt de balans van de belasting van het werk en wat de werknemer aan kan in kaart gebracht. Er worden diverse meetmethoden gebruikt, waarbij het rapport ingezet kan worden als verdieping van de RI&E. Een werkplekonderzoek kan worden ingezet bij op een kantoorwerkplek, in een voertuig (auto, bus, vrachtwagen) of in de industrie.

Na het intakegesprek met de werknemer, zal de werkplek en de werkhouding worden beoordeeld. De werknemer krijgt gericht advies over de (werk)houding en de instellingen van de werkplek. Bij een kantoorwerkplek kunt u denken aan de instellingen van stoel, bureau, beeldscherm, muis en toetsenbord. Ook licht(inval) en geluid worden meegenomen in het advies.

Een voertuig is voor veel mensen ook een werkplek. Indien een werknemer veel kilometers maakt (denk aan buschauffeurs of accountmanagers) is een voertuig ook als werkplek aan te merken. Er wordt gekeken naar de zithouding, bediening van stuur en andere instrumenten en ontspannen rijtechniek. In de industrie ligt de nadruk vaak op werkwijze en werktechniek.

De bevindingen van het werkplekonderzoek worden aan de leidinggevende of de afdeling HRM gerapporteerd. In deze rapportage staan ook de ergonomische adviezen voor de werkplek, zoals bijvoorbeeld aanpassingen in opstelling, specifieke instellingen of keuze voor een stoel, toetsenbord, een hulpmiddel bij bepaalde machines of specifieke tiltechnieken.

Het Werkplekonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intakeformulier
  • Vraaggesprek
  • Werkplekanalyse
  • Advies

Wat kunt u verwachten?

  • Heldere en duidelijke analyse van uw dagelijkse activiteiten.
  • Inzicht in de effecten van uw gedrag op het klachtenbeeld
  • Tips voor direct resultaat
  • Schriftelijke terugkoppeling
  • Één aanspreekpunt
  • Winst op de lange termijn
Neem vrijblijvend contact met ons op