Zekerheid werkgevers over loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

loondoorbetalingsverplichting

Zekerheid werkgevers over loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Meer zekerheid werkgevers betreft loondoorbetalingsverplichting

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk. Deze wetswijziging, die op 1 oktober 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden, biedt daarmee werkgevers meer zekerheid.  Daarnaast gaan met name kleine ondernemers profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Makkelijker, duidelijker en goedkoper

Werkgevers zijn verplicht het loon van zieke werknemers de eerste twee jaar voor het grootste deel door te betalen. Daarnaast geldt een re-integratieplicht om werknemers weer terug aan het werk te krijgen. Deze loondoorbetalingsverplichting vormt voor veel kleine ondernemers een hoge drempel om werknemers aan te nemen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en werkgeversorganisaties hebben daarom afspraken gemaakt die het makkelijker, duidelijker en goedkoper maken om loon door te betalen bij ziekte.

Situaties loondoorbetalingsverplichting

In de onderstaande situaties komt het voor dat een werknemer niet werkt, maar je wel een loondoorbetalingsverplichting hebt en de werknemer dus moet betalen:

  • Je werknemer kan niet aan het werk door een oorzaak vanuit het bedrijf,
  • De werknemer is ziek en kan niet werken.

Bedrijfsarts wordt leidend

Onderdeel van de afspraken is dat dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op de re-integratie inspanningen. Werknemers behouden daarbij de mogelijkheid van een second opinion door een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel van UWV. De arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt vervolgens of werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen hebben gepleegd. En kijken uiteraard of deze passend zijn bij het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer.

Verzekeringsarts beoordeelt niet

De verzekeringsarts gaat dit advies niet langer beoordelen. Werkgevers lopen hiermee niet meer tegen loonsancties aan als gevolg van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts.

Contact over de toekomstige wijzigingen

Wij begrijpen dat alle nieuwe wetten en regelgevingen in de praktijk gebracht moeten worden. Doordat wij altijd op de hoogte zijn en blijven van deze wijzigingen en wij ondernemers hierin graag bijstaan kunt u contact met ons opnemen als u hierbij hulp nodig heeft. Vanaf 1 september 2021 gaat de nieuwe wet van kracht en het is goed als u hiermee aan de slag kunt. Het kosten verlagende effect en meer zekerheid is voor kleinere ondernemers belangrijk in het aannemen van nieuwe werknemers.