Laat uw werkomgeving onderzoeken
door Caroja Arbeidsadvies
Maak een afspraak

Houdt uw medewerkers gezond vitaal en laat een werkplekonderzoek uitvoeren

Aan de hand van een gesprek met
zowel de werkgever als de werknemer worden de
arbeidsmogelijkheden in kaart gebracht.
Lees verder Is er een spoor 2 geadviseerd?
Caroja Arbeidsadvies informeert
u graag over de mogelijkheden
Ziekteverzuim legt druk op
medewerkers en organisaties
Maak een afspraak Regelmatig komt het voor dat er onbegrip ontstaat tussen werkgever en werknemer.
Herkent u zich in deze situatie en bent u op zoek naar een oplossing?
Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is gericht op de vaststelling
van arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker in relatie tot de eigen functie.
Maak een afspraak Is uw medewerker arbeidsongeschikt?

Over Caroja Arbeidsadvies

Caroja Arbeidsadvies adviseert en begeleidt werkgevers en werknemers bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van werknemers binnen een organisatie. Door arbeidsdeskundig onderzoek, verzuimbegeleiding op het proces en door analyse van de werkomgeving tijdens een werkplekonderzoek worden duidelijke adviezen, aanbevelingen en conclusies gerealiseerd naar betrokken partijen.

Waarom u kiest voor Caroja:

Ruim 10 jaar ervaring

Altijd concreet advies en persoonlijke begeleiding

Reductie van ziekteverzuim percentages

Wij zoeken de complexe zaken voor u uit

Volgens de richtlijnen van NVVA & SRA

Arbeidsdeskundig onderzoek

Heeft u een werknemer die al geruime tijd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en wilt u duidelijkheid in de situatie en over de toekomst? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek een noodzakelijke actie. Schakel Caroja arbeidsadvies in om inventarisatie van de situatie in kaart te brengen.

Een Arbeidsdeskundig Onderzoek is gericht op de vaststelling van arbeids(on)geschiktheid van uw medewerker in relatie tot de eigen functie.

Meer informatie vindt u hier.

Arbeidsdeskundig advies

Weet u even geen raad met een complex arbeidsongeschiktheid dossier? Dan is een arbeidsdeskundig advies op zijn plaats. Na een inventarisatie van het dossier kan er al vrij snel een deskundig advies of aanbeveling worden gegeven. Waarbij richting en duidelijkheid gegeven kan worden voor het verdere verloop van het dossier.

Het doel is schadelastbeperking realiseren voor de werkgever en voor de werknemer weer een perspectief bieden voor de toekomst.

Meer informatie vindt u hier.

Werkplekonderzoek

Uw medewerkers zijn de drijvende krachten binnen uw organisatie. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat uw medewerkers fit en vitaal zijn. Werkplekonderzoek richt zich op preventie van het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verzuim is vaak de oorzaak van werkplekken die niet volledig op orde of onveilig zijn.

Het werkplekonderzoek door Caroja arbeidsadvies onderzoekt de veiligheidsmaatregelen en houdt rekening met branchespecifieke kenmerken.

Meer informatie vindt u hier.

Wat doet Caroja Arbeidsadvies bij arbeidsongeschiktheid?

Caroja Arbeidsadvies werkt in opdracht van onder andere gemeenten, bedrijven, arbodiensten en arbeidsdeskundige bureaus. Gezamenlijk bestrijken wij een breed werkterrein. Onze werkzaamheden bestaan uit één of meer van de volgende onderdelen:

  • het bepalen van de mate van arbeids(on)geschiktheid van werknemers;
  • het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen van werknemers;
  • het beoordelen van de re-integratie inspanning door de werkgever en werknemer;
  • het schatten van bedrijfsschade vanwege arbeidsongeschiktheid;
  • het treffen van maatregelen ter bevordering van arbeidsgeschiktheid, bijvoorbeeld: scholing, training, werkaanpassingen, voorzieningen en dergelijke;
  • het inventariseren en realiseren van subsidiemogelijkheden bij re-integratie;
  • de sociaalgezondheidskundige begeleiding, gericht op re-integratie in het arbeidsproces;
  • het inrichten van arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.
Neem vrijblijvend contact met ons op

Lid van de NVvA

Geregistreerd bij SRA

Gecertificeerd bij DNV-GL